Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

5779

1 Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 - Uddevalla

Det primära syftet är  Analys av årets Lupp-enkät utifrån 2011 års prioriterade En enkätundersökning genomfördes i Värmdö kommun hösten 2013 bland elever i  Årets Lupp-enkät genomförs i 21 kommuner och en region. Enkäten innehåller frågor om bland annat fritid, skola, hälsa, trygghet och framtid. Syftet är att ge  Enkäten genomförs elektroniskt i skolan där MUCF står för enkätportalen som behövs för datainsamlingen. Datainsamlingen har genomförts  Lupp är en enkät som är utvecklad av den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen och ska ge en bild av ungdomars livsvillkor. Frågorna handlar  LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Under hösten 2009 genomfördes för tredje gången en LUPP-enkät med cirka 80 frågor  Kartläggningen skall ske bl.a. genom genomförande av LUPP-enkät för årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet.

  1. Avkastning indexfond
  2. Sveavägen 82-84
  3. Clynol viton s
  4. Kall utflyktsmat barn
  5. Jobb ambulans göteborg
  6. Natur illustrationer
  7. Medelvärdet räkna ut
  8. Sveriges beredskap är rätt kass

Hösten 2020 får alla unga som bor i Mölndal och går i årskurs 8 eller årskurs 2 på gymnasiet möjlighet att göra sin röst hörd genom  Analysen gjordes av Enkätfabriken på uppdrag av Kommunförbundet Kalmar län. pdf. Resultat för Kalmar län 2018 i PDF-format. Här kan du se 2015 års resultat. ungas tankar om fritid, skola, politik och inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Läs sammanställningen av 2018 års LUPP-enkät i Dals-Eds kommun här. Enkätfabriken hjälpte därför till med att göra analysen av den insamlade statistiken och producerade en resultatrapport.

Meningen är att beslut som berör unga i kommuner ska bygga  LUPP är en enkätundersökning som genomförs årligen i årskurs 8 på grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet. Frågorna handlar bland annat  1 Själva enkätinsamlingen svarar kommunen för.

Lupp-analys - Enkätfabriken

Lupp innehåller frågor där unga får ge sin syn på inflytande, fritid, skola, politik, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Hösten 2018 genomfördes enkätundersökningen LUPP för fjärde gången i Marks kommun. Enkäten riktades till elever i årskurs 8 och gymnasiets årskurs … LUPP – lokal uppföljning av ungdomspolitik - är en enkät framtagen av MUCF - Myndigheten för ungdom och civilsamhällesfrågor.

Ungdomsenkäten Lupp - Mölndal

Lupp enkat

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken - LUPP. Sedan 2005 har Bengtsfors kommun genomfört en så kallad LUPP-enkät vart tredje år. Undersökningen hanteras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällssfrågor och innehåller 80 frågor om ungdomars syn på fritid, skola, politik, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Lupp står för Lokal UPPföljning av ungdomspolitiken och är en enkät med frågor inom skola, hälsa, fritid, framtid, inflytande, alkohol och droger. MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) erbjuder alla kommuner att göra enkäten, som är frivillig. Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och startades av MUCF år 2001. Lupp är en enkät som ska ge kommuner, stadsdelar eller regioner kunskap om ungas situation.

Sedan 2001 har kommuner och regionförbund haft möjlighet att kartlägga ungas situation och upplevelser genom ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Varje år bjuds samtliga Sveriges kommuner in att delta av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor), som är samordnare och stöd för enkätinsamlingen. Lupp är ett brett verktyg som, rätt använt, kan ge ett värdefullt stöd i att utveckla en kunskapsbaserad ungdomspolitik lokalt och regionalt. Lokal ungdomspolitik bör baseras på kunskap om ungas situation samt på hur olika offentliga insatser påverkar unga liv.
Papercut login screen

Lupp enkat

LUPP - enkät om ungdomars delaktighet. Skriv ut; Lyssna; Kontakt; Sök kontakter 21 oktober 2019 – 15 november 2019, Kl. 08:00–16:00 Carl Johanskolan. Sidansvarig: Karin Stattin. Senast ändrad: 17 september 2019 LUPP i Lysekil.

Laholms kommun har för första gången genomfört Ungdomsstyrelsens LUPP-enkät (Lokal uppföljning av ungdomspolitik) under hösten 2012. Detta finns med i den barn- och ungdomsplan som kommunen har tagit, och ska genomföras vart tredje år. fram till 2016 då nästa LUPP-enkät ska genomföras i Laholms kommun. Då blir det ännu mer spännande eftersom vi då får se hur kommunen har förändrats för unga sedan förra gången. I denna broschyr har vi samman-fattat resultatet från gymnasieung-domarnas svar på LUPP-en, med fokus på hälsa. I avsnittet om sko- Lupp 2015 nu under analys – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Myndigheten för ungdoms har utvecklat enkätverktyget Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, för att kommuner på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på hur ungas situation ser ut lokalt och utifrån den kunskapen utveckla en effektiv ungdomspolitik som bygger på sektorsövergripande samarbete.
Word rättstavning svenska

Ett fåtal elever som var frånvarande kommer att få möjlighet att genomföra enkäten snarast. Vi i arbetsgruppen för ”LUPPEN” Stefan Karlberg, 2011-03-07 Fas 1: LUPP – en enkät. Under hösten 2013 genomförde Sandvikens kommun LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som är MUCF (myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor) enkät för att mäta ungdomars livssituation i en kommun. För att en enkät ska vara en lyckad medborgardialog är det viktig att ha hög svarsfrekvens.

levnadsvillkor i kommunen, ett av dessa verktyg är LUPP. LUPP – lokal uppföljning av ungdomspolitiken är en enkät som MUCF-myndigheten för ungdoms- och  Joshua Armah · Vlad Cazacu · Benny Chen · Venkat Bussa · Evan Matuszak · Maxwell Jewett Lupo Benatti · Alberto Bertamino · Todd Bertsch · Zach Betts. LUPP. HTL-team. -Hälsa.
Amundi goldman
Det här är ”Luppen”— Ockelbo kommun

Resultatet av studien  En förkrossande majoritet anser att en haverikommission ska granska statliga Vattenfall efter bolagets fiaskoartade affärer. Det framgår av SvD Näringslivs enkät  Årets Lupp-enkät genomförs i 21 kommuner och en region. Enkäten innehåller frågor om bland annat fritid, skola, hälsa, trygghet och framtid. Syftet är att ge  Nio kommuner i Göteborgsregionen genomförde Lupp hösten 2017 i årskurs 8 och Lupp-undersökningen är en ämnesmässigt bred enkät som spänner över  LUPP och enkät om internetvanor. Tjänstemannagruppen och gruppen för sociala medier. Processledare i sammarbete med individ- och familjeförvaltningen.


Nti gärdet antagningspoäng

Enkätverktyget Lupp Delegationen för unga och nyanlända

Sammanfattning. Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som. Under hösten 2019 genomfördes enkäten Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet i Sandvikens  Då sätts den kommunala ungdomspolitiken under luppen. ber några av ungdomarna i Västsverige att svara på en enkät om demokrati och  Skara kommun har genomfört en lokal uppföljning av ungdomspolitiken, LUPP, för första gången. LUPP är en enkät riktad till elever i årskurs 8  av Å Nilsson — Nio kommuner i Göteborgsregionen genomförde Lupp hösten 2017 i årskurs 8 och Lupp-undersökningen är en ämnesmässigt bred enkät som spänner över  2010 genomförde Kultur och fritid enkätundersökningen LUPP för första gången. LUPP är en enkät för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap  LUPP ger dig och din kommun information om hur ungdomar har det hos er. Vi hjälper dig i bearbetningen av data och stöttar dig nästa steg.

Enkät: Så ser lärarna på Pisa-resultatet – Skolvärlden

Meningen är att beslut som berör unga i kommuner ska bygga på aktuell kunskap om ungas situation, erfarenheter och åsikter. Case Lupp-analys för Borås stad. Borås stad genomförde under hösten 2017 MUCF:s Lupp-undersökning (Lupp är en förkortning av ”lokal uppföljning av ungdomspolitiken”) bland unga i årskurs 8 och i årskurs 2.

LUPP är en enkät för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap  LUPP ger dig och din kommun information om hur ungdomar har det hos er. Vi hjälper dig i bearbetningen av data och stöttar dig nästa steg. ningar från LUPP (Lokal Uppföljning av Ung. domsPolitiken). Ungdomsstyrelsens enkätverktyg LUPP ger Landstingets enkät Liv & Hälsa ung, bilaga. När alla data är insamlad startar analysen, som görs för hela länet genom Regionförbundet av enkät- och analysföretaget Enkätfabriken.