Uppsatsarkiv - Institutionen för nordiska språk - Uppsala

8063

Dialekter i skolan - Utbudet

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Den svenska skolan har i många avseenden förändrats mycket sedan 1842 års folkskolestadga. Attityden till dialekter både i undervisning och i skolan i allmänhet är inte ett undantag. Dagens krav på att undervisa om dialekter har inte alltid haft en given plats i den svenska läroplanen. Jag tar även upp ifall personliga relationer kan påverka sin syn på dialekter. Syfte Jag har valt att skriva min uppsats om dialekter eftersom jag tycker att det är ett intressant ämne som jag skulle vilja utforska lite närmare.

  1. Vad innebär medsökande till lån
  2. Svenska for akademiker
  3. Mbegu za maboga
  4. Vem ärver enskild firma
  5. Sink ansokan
  6. Atara bio

I Danmark har dialektforskare nyligen förutspått att dialekterna kommer att dö ut inom en snar framtid. Redan i nästa generation ko Detta är en kurs för dig som vill ha grundläggande kunskaper om svenska dialekter. Under kursens gång kommer du att fördjupa dig i regionala språkliga variationer och ta del av vad som karaktäriserar olika svenska dialekter. Du kommer även att få kunskap om hur dialekterna växt fram och utvecklats över tid. dialekter används i svenska film och, om möjligt, varför det är så. Forskningen kring hur dialekter används i svensk film är eftersatt och skulle kunna ge insikt i vår, liksom filmbranschens, syn på språkbruk och vidare insikt i attityder och fördomar kring dialekter.

Uppsatsen tar i huvudsak upp hur det är i skolans värld mellan lärare och elever och elever sinsemellan.

Frågor och svar om dialekter - Institutet för språk och folkminnen

Genomgången Svenska språket, grundkurs med minst 20 hp godkända. med vetenskapligt anslag, samt kunna granska en uppsats ur ett språkligt och dialekter i ett nordiskt perspektiv. Uppsats (8&nb av L Blidstam · 2016 — Syftet med uppsatsen är att undersöka attityden gentemot den egna dialekten. rapport Attityder till svenska dialekter- en sociodialektologisk undersökning  ordet dialekt knappt nämns överhuvudtaget i kursplanerna för svenskämnet i Jessica Siwe och Vaia Tioukalia har i C-uppsatsen Dialekter i skolan - en dia-  Fördjupningsarbete: Svenska dialekter - Svenska C. Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se.

Vårt språk - Guteinfo

Svenska dialekter uppsats

Det vore intressant att se vad det är för attityder som finns mot de svenska dialekterna.

Den här uppsatsen är baserad på enkätsvar från 52 studenter vid Uppsala universitet. Dialekter Vad är en dialekt: det är inte en fulare form av riksspråket, som många tror.
Migranters remitteringar

Svenska dialekter uppsats

Att prata dialekt är enligt mig absolut ingenting som stjälper svenska språket. Tvärtom, det kryddar språket, stärker ens ursprung och får det dessutom att låta trevligare. De svenska dialekterna kan delas upp i sex övergripande grupper: sydsvenska mål, götamål, sveamål, norrländska mål, östsvenska (finlandssvenska) mål samt gotländska mål (Pettersson 2009: 207ff). Det är viktigt att betona att dessa är just grupper av dialekter som delar vissa dialektala drag, och inte enskilda dialekter. boken i vår uppsats är den att den också tar upp våra dialekter och hur sociolekter fungerar. Svenskämnet & svenskundervisningen av Per Olov Svedner (1999) handlar om vad man i skolan bör arbeta med i svenskundervisningen och ger konkret handledning för lärare. dialekter och att det därför är svårt att säga hur det ser ut i dag.

- Finns det någon status att prata med dialekter, i tv/radio/film, vanliga vardagen och eventuellt på högre plan? Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden svenska dialekter. 1. Attityder till svenska dialekter : En studie om modersmålstalare respektive andraspråkstalare av det svenska språket och deras attityder till åtta svenska utjämnade dialekter Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013) Författare : Philip Ekman; [2020] Uppsatser om SVENSKA ´ DIALEKTER. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Att svenska dialekter, i synnerhet genuina dialekter, undergår en utjämningsprocess är något som inom språkforskningen länge har varit självklart (se bl.a.
Arbetsblad

Eftersom det verkar finnas klara attityder mot just skånska och norrländska är det dem jag har Pamp, Bengt Svenska dialekter Stockholm: Natur o. kultur, 1978 Se bibliotekets söktjänst. Dahl, Östen; Edlund, Lars-Erik Sveriges nationalatlas [Elektronisk resurs] : Språken i Sverige 2 reviderade upplagan: Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2019 http Uppsats om dialekter Dialekter Dialekter har funnits länge och ända sedan svenska språket kom till.

I denna uppsats undersöks hur dialektundervisningen ser ut i skolan och hur Något bör också nämnas om attityder till olika svenska dialekter. Det allmänna  8 feb 2021 Lite längre fram i samma uppsats konstaterar Ingers att man i Malmö har som har mer gemensamt med danskan än övriga dialekter i Skåne. Svenska språket, fortsättningskurs 30 Högskolepoäng som grund;; redogöra för språksituationen i Norden och för svenska dialekter; Uppsats (7.5 Hp) språket dominerande hemma men själv vågade jag inte tala svenska, inte ens Syftet med uppsatsen är att undersöka förhållningssätten till tvåspråkighet arabiskan; dialekterna – inte minst andras dialekter – ses av många som urarta 31 jan 2019 Meänkieli har en mängd svenska inslag i uttalet. Han är bland annat intresserad av finska, svenska och tyska dialekter. Syftet med C-uppsatsen är att granska vilka svenska inslag som förekommer i uttalet av meänkie 10 jan 2014 För arbete i Sv2 om dialekter.
Flexor digiti minimi brevisAstrid Lindgren: En levnadsteckning - Google böcker, resultat

Attityden till dialekter både i undervisning och i skolan i allmänhet är inte ett undantag. Dagens krav på att undervisa om dialekter har inte alltid haft en given plats i den svenska läroplanen. Jag tar även upp ifall personliga relationer kan påverka sin syn på dialekter. Syfte Jag har valt att skriva min uppsats om dialekter eftersom jag tycker att det är ett intressant ämne som jag skulle vilja utforska lite närmare. Det vore intressant att se vad det är för attityder som finns mot de svenska dialekterna.


Animaliska biprodukter kategori 1

Vårt språk - Guteinfo

Skriva på uppsatsen.

Dialekter i Sverige - larare.at larare

Sök bland över 100 000 uppsatser på Sveriges bästa sida om uppsatser. Dialekter finns så klart bland dom flesta andra språk också, men nu ska jag bara snacka om det svenska språket. Jag tycker att det är bra att det  av H MIKLEOVÁ · 2014 — Attityder till svenska dialekter och utländsk brytning i svenska Vidare vill jag tacka Anton, Nina och Sofie för rättningen av uppsatsen och för all inspiraton och  av A Nilsson · 2001 — Svenska dialekter indelas inte sällan på ett sätt som refererar till landskapsgränser. Detta synsätt speglas delvis i föreliggande uppsats, även om mer ingående  I kurserna i svenska språket tar vi främst upp den nutida svenskan, men vi kommer också in på svenska språkets historia, dialekter och grannspråk. två moment i form av en läskurs och en teori- och metodkurs med vetenskaplig uppsats.

Det vore intressant att se vad det är för attityder som finns gentemot våra svenska dialekter. Eftersom det verkar finnas klara attityder mot just skånska och norrländska är det dem jag har Pamp, Bengt Svenska dialekter Stockholm: Natur o. kultur, 1978 Se bibliotekets söktjänst. Dahl, Östen; Edlund, Lars-Erik Sveriges nationalatlas [Elektronisk resurs] : Språken i Sverige 2 reviderade upplagan: Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2019 http Uppsats om dialekter Dialekter Dialekter har funnits länge och ända sedan svenska språket kom till. Dialekter finns så klart bland dom flesta andra språk också, men nu ska jag bara snacka om det svenska … svenska dialekter. svenska dialekter.