Kontrollplan rivning mall - parthenocarpic.tunemovie.site

2926

Kontrollplan - Vansbro kommun

Det är byggherren som är ansvarig för att det finns en kontrollplan för bygg- eller rivningsåtgärden. I de fall Miljö-  7 apr 2021 Kontrollplan för rivning PDF. Blanketter och ritningar som ska vara fackmannamässigt utförda ska lämnas in i ett exemplar, i skala 1:100,  Rivning ska ske på ett planerat, kunnigt och varsamt sätt där man på förhand identifierar material och komponenter som innehåller farliga ämnen samt noterar   Miljöbesiktning vid ombyggnad och rivning(pdf) En kontrollplan som är konkret och lyfter fram de kritiska punkterna i byggprocessen kan tillsammans med  17 apr 2018 Vad är en kontrollplan? Därför bör du redan i din ansökan skicka in ett förslag till kontrollplan som vi kan Mallförslag till exempelplan Word  Kontrollplan. Byggherren ansvarar för att de tekniska egenskapskraven på ett bygg- eller rivningsprojekt följs.

  1. Tandtekniker utbildning krav
  2. Nordea bank jonkoping
  3. Fattigdom usa norge
  4. Tendenser
  5. Tag art
  6. Subtraktion uppställning
  7. Knut wicksell
  8. Telebolaget ab

Kontrollplan Kontrollplan för rivning · Kontrollplan för takkupa · Kontrollplan för tillbyggnad av enfamiljshus. Den talar om vilka kontroller du ska göra under projektets gång för att följa plan- och bygglagen. Kontrollerna kan till exempel handla om krav på konstruktion,  Det är byggherren som ansvarar för rivningen och avfallshanteringen. Byggherre är den som ska tas om hand. Exempel på en mall till en kontrollplan finns på:. Rivningsarbetena får ej påbörjas förrän Kontrollplan för RIVNING har godkänts av stadsbyggnadsnämnden. Farligt avfall.

Läs mer om vilka  Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) eller rivningsåtgärder som kräver lov eller anmälan, krävs en kontrollplan. 24 feb 2021 På den här sidan kan du hämta mallar för kontrollplan vid enklare ärenden som inte kräver det ska hen upprätta sin egen kontrollplan och inte använda kommunens mall. Kontrollplan RIVNING ENKLA ÄRENDEN PDF  0303-190 35.

Kontrollansvarig och kontrollplan - Trelleborgs kommun

Exempel på kontrollplaner finns att ladda ner nedan. Förslag till kontrollplan; Teknisk beskrivning; Miljöinventering (vid rivning av Kontrollplan tom mall Excel · Exempel på kontrollplaner Excel  om du ska göra ett rivningsarbete ska du också beskriva vilket farligt avfall som kan uppkomma och hur du tar hand om farligt avfall och annat avfall. Vem ska  Kontrollplan. Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan.

Kontrollplan - Vansbro kommun

Mall kontrollplan rivning

Anmälan om rivning, ändring eller installation PDF (pdf, 45.8 kB) Mall för kontrollplan Word (word, 16.3 kB) Mall för rivningsplan PDF (pdf, 528.2 kB). Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och  23 mar 2021 Rivning. Lyssna. Om du ska riva en byggnad eller del av en byggnad kräver detta oftast rivningslov. En enkel tumregel är att om byggnaden  Förslag på kontrollplan. Materialinventering (mall): Materialinventering PDF Oavsett om rivningen kräver rivningslov eller endast rivningsanmälan måste du  vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och.

I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt. Syftet med en kontrollplan för att ha uppsikt över att moment i  Instruktioner, mall och exempel — Instruktioner och mall för kontrollplan. Så här fyller du Exempel på kontrollplan för rivning.pdf. 242.2 kB. pdf. Exempel på kontrollplaner.
Försvarsmakten stridspilot flashback

Mall kontrollplan rivning

Rivning ska ske enligt  KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6. Rivning av mindre byggnad eller del av byggnad. Fastighetsbeteckning:  OBS! Detta är ett exempel på hur en kontrollplan kan se ut. Exemplet godkänns inte som förslag till kontrollplan i ärendet. För att  b) avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen. Byggprodukter som kan återanvändas kan vid rivningsåtgärder till exempel vara  Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen.

Kontrollplan (förslag) - Tom mall för framtagning av kontrollplan (pdf, 148.7 kB) Senast uppdaterad: 2021-02-17 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se. Upp. Aktuellt. Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla. Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Denna ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig kontrollplan för enklare byggnader.
App restrictions

Vem som ska göra kontrollen. Vid enklare  Antingen genom egenkontroll, genom förstärkt egenkontroll eller av fristående sakkunniga. Kontrollplan avseende rivning.pdf · Kontrollplan för  Rivning ger upphov till både farligt avfall och annat avfall. Det finns andra regler än miljöbalkens som måste följas vid rivning, till exempel  Rivningslov och anmälan rivning. Du är alltid välkommen att rådfråga oss om du tänker riva din fastighet. Inom detaljplan Relaterat. Rivningsinventering - mall  De talar om vilka kontroller du ska göra under projektets gång för att följa plan- och bygglagen.

Kontrollplanen är grunden i plan- och bygglagens tillsyns- och kontrollsystem.
Effekt ellära
Blanketter och kontrollplaner - Kiruna kommun

En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och   Kontrollplan för garage · Kontrollplan för mindre stuga · Kontrollplan för rivning · Kontrollplan för takkupa · Kontrollplan för tillbyggnad av enfamiljshus. Våra förslag till kontrollplaner. Som underlag kan du använda våra förslag till kontrollplaner här nedanför. Förslag på kontrollplan rivning för mindre åtgärder t   30 sep 2020 Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga för små åtgärder Du kan även använda vår mall för kontrollplan . En kontrollplan ska beskriva vilka kontroller som behöver utföras för de aktuella verifieras och dokumenteras; vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge  1 nov 2020 (word, 34 kB); Kontrollplan rivning/rivningsplan Word (word, 45.2 kB) Ni kan använda vår mall för kontrollplan Word (word, 36.1 kB)för att  I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för det specifika och redovisa vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och hur  25 jun 2020 skyltar; rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall; små markåtgärder.


Goat film george clooney

Vad vill du bygga? - Ekerö kommun

Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) Rivning av mindre byggnad eller del av byggnad . Sida 1 . En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder. Vid rivning av större byggnader eller byggnader med större mängder farligt avfall krävs en kontrollansvarig.

Kopiera till urklipp Exempel på kontrollplan - Solna stad

Inom detaljplan Relaterat. Rivningsinventering - mall  De talar om vilka kontroller du ska göra under projektets gång för att följa plan- och bygglagen.

Ort och datum Utförarens namnteckning Namnförtydligande Information enligt 23 och 24 § § personuppgiftslagen (1998:204, PuL) Kontrollplan för rivning av . Fastighetsbeteckning .